Счетоводна кантора - Нати
Счетоводни услуги в град Сандански

ТРЗ и личен състав

Счетоводна кантора Наталия Ташева - Нати извършва:

  • съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи;
  • съставяне досиета на персонала на фирмата;
  • изчисляване работни заплати;
  • подаване декларации НАП и други.

От своето създаване счетоводна кантора Наталия Ташева - Нати, се е наложила като коректен партньор, извършващ счетоводни услуги на професионално ниво.