Счетоводна кантора - Нати
Счетоводни услуги в град Сандански

Данъчни декларации

     Годишната данъчна декларация се изготвя, с цел представяне пред данъчните служби. Тя съдържа информация за състоянието на активите на физическите и юридическите лица.

 

     Нашият екип Ви предлага, изготвяне на Вашата данъчни декларация или консултации при нейното попълване. Ние проследяваме за коректното отразяване на всички данъчни облекчения, доходи и придобивки в рамките на отчетния период.